Civieltechnische metingen op Ameland


Tot de civieltechnische werkzaamheden die Nagtegaal uitvoert behoren onder andere:

 • Grondwerk zoals: ontgraven van bouwputten, funderingen, sloten en cunetten, plaggen van natuurterreinen, ingraven van kabels en leidingen en diverse baggerwerkzaamheden
 • Assistentie bij zandsuppleties
 • Verzorgen van Klic-meldingen (kabel en leidingen informatie voor het graven)
 • Bouwrijp maken van bouwpercelen en aanleggen van uitbereidingsplannen
 • Transport van zand, grind en puin en het lossen van zandschepen
 • (Tijdelijke) opslag van grond en zand
 • Riolering; het leveren en aanbrengen van rioleringen, riooltransportleidingen, bergingsriolen en infiltratievoorzieningen
 • Betonwerk; het leveren en aanbrengen van betonplaten, keerwanden en megablokken
 • Verharding; aanleg en reconstructie van klinker-, asfalt-, schelpen- en betonverhardingen en sierbestratingen
 • Sloopwerkzaamheden; het aanvragen van sloopvergunningen, verzorgen van asbestinventarisatie rapportages en het uitvoeren van sloopwerken inclusief asbest saneringen
 • Klepelen van weg- en fietspadbermen
 • GPS uitzet- en meetsysteem (klik hier voor meer informatie)
 • Bronbemaling (klik hier voor meer informatie)

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op.

Nagtegaal Infra - Civiele Techniek
Nagtegaal Infra - Civiele Techniek