Bronbemaling door Nagtegaal op Ameland


U wilt een droge bouwput? Schakel dan Nagtegaal Loon- en Aannemersbedrijf in voor bronbemaling. We beschikken over een assortiment (super geluidsgedempte) diesel- en elektrische pompen. Inzetbaar bij onder andere woning- en wegenbouw en kabel- en leidingaanleg op elke plek op (en onder) Ameland. We kunnen tot een diepte van 7 meter onder het maaiveld bemaling uitvoeren. Bij bemaling verzorgen we ook de onttrekking- en lozingsvergunningen en nauwkeurige metingen van de hoeveelheden opgepompt water, conform de eisen van de vergunningverlener Wetterskip Fryslân.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op.

Nagtegaal Infra - Bronbemaling
Nagtegaal Infra - Bronbemaling